Благодарение на сплотения и висококвалифициран екип, както и на добрия мениджмънт, езикова школа "Аскора" се развива много успешно. До сега през нашия център са преминали около 3000 курсисти, като с всяка изминала година техният брой нараства.

Школата разполага с отлична материална база и млад, амбициозен екип от преподаватели-филолози. Уютната обстановка и индивидуалният подход към всеки клиент са гаранция за успеха и качеството на учебния процес.

Нашата стратегия

 • Високи образователни стандарти
 • Програми, изработени в съответствие с Общата европейска езикова рамка
 • Обучение със съвременни аудио-визуални учебни системи
 • Eвропейско ниво на преподаване
 • Отлична учебна база
 • Обучение в малки групи
 • Пълен спектър курсове за всяка възраст и ниво на владеене на езика
 • Индивидуален подход към всеки клиент и проследяване на резултатите от обучението му

Преподаватели

Курсовете се водят от високо квалифицирани преподаватели-филолози с бакалавърска и магистърска степен, с над 5-годишен педагогически стаж, преминали през различни форми на специализация и усъвършенстване в България и в чужбина.

Методи на преподаване

Нашата методология се основава на ситуации от реалния живот. Ние отдаваме голямо значение на комуникативните умения, затова в учебните ни зали се говори предимно на чуждия език. Нашите преподаватели използват модерни методи на преподаване с доказана ефективност. По време на часовете вие ще работите по двама или в групи с останалите участници в курса, както и с вашия преподавател. За да имате бърз напредък, трябва активно да работите над чуждия език както в час, така и извън класната стая. Преподавателят ще ви възлага домашна работа, която е важна част от обучението по чужди езици. На всички, преминали успешно курса на обучение, се издава сертификат за владеене на съответното ниво. Нивата на езикова компетентност в Езикова школа Аскора съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Видове езикови курсове

 • Курсове за възрастни
 • Обучение с вaучери
 • Курсове за деца и ученици
 • Корпоративно обучение

Курсове за възрастни

Езикова школа Аскора ООД предлагаме съвременно и качествено обучение по следните езици:

 • английски
 • немски
 • френски
 • гръцки
 • турски
 • български за чужденци

Провеждаме различни по продължителност и интензивност дневни и вечерни курсове на всички нива в съответствие с Общата европейска езикова рамка. Броят на участниците в групите е от 6 до 12 души. Обучението се провежда в модерната мултимедийна база на школата или по месторабота. Нашите преподаватели ще Ви помогнат да развиете своите чуждоезикови умения, за да си служите точно, правилно и уверено с чуждия език в различни ситуации от реалния живот.

I. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Ниво Брой часове Седмично разписание на часовете Брой седмици
A1 100 18 - 20.00 ч.= 2 х 3 уч.ч. 17
A2 100 18 - 20.00 ч.= 2 х 3 уч.ч. 17
B1 110 18 - 20.00 ч.= 2 х 3 уч.ч. 18
B2 120 18 - 20.00 ч.= 2 х 3 уч.ч. 19
C1 120 18 - 20.00 ч.= 2 х 3 уч.ч. 19

Фиксираните учебни часове са предвидени за курсисти, които работят. По желание на клиентите и при достъчна пълняемост на групите занятията могат да се провеждат и в друго удобно за тях време, включително в събота и неделя.

II. НЕМСКИ / ГРЪЦКИ / ФРЕНСКИ / ТУРСКИ ЕЗИК
Ниво Брой часове Седмично разписание на часовете Брой седмици
A1 100 18 - 20.00 ч.= 2 х 3 уч.ч. 17
A2 100 18 - 20.00 ч.= 2 х 3 уч.ч. 17
B1 110 18 - 20.00 ч.= 2 х 3 уч.ч. 18

Фиксираните учебни часове са предвидени за курсисти, които работят. По желание на клиентите и при достъчна пълняемост на групите занятията могат да се провеждат и в друго удобно за тях време, включително в събота и неделя.

Обучение с вaучери

Съгласно постановление 280 от 15.10.2015 г. Аскора ООД е одобрен доставчик на обучение по ключови компетенции от Агенцията по заетостта за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

АНГЛИЙСКИ /НЕМСКИ / ГРЪЦКИ ЕЗИК
Ниво Брой часове Седмично разписание на часовете Брой месеци
A1 300 18-20.30 ч.= 2 х 3,5 уч.ч. + 1 събота в месеца 9
A2 300 18-20.30 ч.= 2 х 3,5 уч.ч. + 1 събота в месеца 9
B1 300 18-20.30 ч.= 2 х 3,5 уч.ч. + 1 събота в месеца 9
B2 300 18-20.30 ч.= 2 х 3,5 уч.ч. + 1 събота в месеца 9
C1 300 18-20.30 ч.= 2 х 3,5 уч.ч. + 1 събота в месеца 9

Фиксираните учебни часове са предвидени за курсисти, които работят. По желание на клиентите и при достъчна пълняемост на групите занятията могат да се провеждат и в друго удобно за тях време, включително в събота и неделя.

Курсове по чужд език ви дават възможност:

 • да използвате ваучерите си за финансирано обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси";
 • да се обучавате на 3 нива в продължение на 9 месеца;
 • да постигнете бърз напредък, като се възползвате от предимствата на два вида обучение:
  - с преподавател
  - самостоятелна работа с интерактивен мултимедиен диск.

Курсове за деца и ученици

Aскора ООД предлага целогодишно обучение по английски и немски език за деца и ученици от 6 до 17 годишна възраст.

Целта на нашите курсове е да се създаде положителна нагласа у децата и тинейджърите към езика, което е основно изискване за дългосрочното му усвояване. Учебните системи са съобразени с тяхната възраст и ниво на знания и умения. По време на занятията се създава приятна, интересна и продуктивна среда за обучение. Децата се учат да говорят, пишат и четат с помощта на забавни ролеви игри, песни и различни упражнения. Групите са малки (4-6 деца), което позволява на преподавателя да обръща необходимото внимание на всички деца.

II. АНГЛИЙСКИ / НЕМСКИ ЗА УЧЕНИЦИ
Ниво Брой часове Седмично разписание на часовете Продължителност
1–4 клас 90 2 х 2 уч.ч октомври - май
5-8 клас 100 2 х 2 уч.ч октомври - май
9-12 клас 120 2 х 3 уч.ч. октомври - май
Подготовка за матура 60 1 х 3 уч.ч.
Кандидат-студенти 60 1 х 3 уч.ч.

Фиксираните учебни часове са предвидени за курсисти, които работят. По желание на клиентите и при достъчна пълняемост на групите занятията могат да се провеждат и в друго удобно за тях време, включително в събота и неделя.

Обучение за фирми

За корпоративни клиенти предлагаме специално разработени програми, съобразени с техните потребности и цели. Обучението се провежда в нашата база или по месторабота. За повече информация се свържете с Езикова школа Аскора.

Нива на езикова компетентност съгласно Общата европейска езикова рамка

Умения
Елементарно използване на езика: А1 Може да разбира и използва познати изрази, свързани с ежедневието, както и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни потребности. Може да се представя и да представя други хора, да задава на събеседниците си въпроси, отнасящи се до тях, напр. къде живеят, кого познават, какво притежават, а също и да отговаря на подобни въпроси. Може да води обикновен разговор, ако събеседникът говори бавно и ясно и проявява готовност да помогне при затруднения.
А2 Може да разбира изречения и често използвани изрази, свързани с ежедневието (напр. информация за друго лице и семейството му, пазаруване, работа, местоживеене). Може да общува в обикновени, рутинни ситуации и обменя информация за познати и обичайни неща. Може да опише с прости езикови средства своя произход, образование, близко обкръжение и неща, свързани с непосредствените си потребности.
Самостоятелно използване на езика: B1 Може да разбира същественото, когато се използва ясен стандартен език и става дума за познати теми като работа, училище, свободно време и др. Може да се справя с повечето ситуации, възникващи при пътуване в страни, където се говори съответният чужд език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси, да говори за натрупан опит и събития, да описва желания, очаквания и цели, да обяснява кратко и аргументирано намерения и възгледи.
B2 Може да разбира основното съдържание на сложни текстове по конкретни и абстрактни теми, както и на специализирани дискусии от своята област. Може да разговаря достатъчно свободно и спонтанно с носители на езика, което прави контакта с тях напълно възможен. Може да се изказва ясно и детайлно по широк кръг от теми, да изразява становище по актуален проблем, да изтъква предимствата и недостатъците на различни възможности.
Компетентно използване на езика: C1 Може да разбира широк спектър от сложни, по-дълги текстове и да схваща имплицитни значения. Може да се изразява свободно и спонтанно, без да създава впечатлението, че търси думи. Може гъвкаво и успешно да използва езика както в обществения и професионалния живот, така и при обучение и следване. Може да се изразява ясно, структурирано и подробно по сложни теми и въпроси, като използва адекватно различни средства за изграждането на собствен текст.
CА2 Може без усилие да разбира всичко, което чете или чува. Може да обобщава информация от различни писмени и устни източници, да представя аргументи и дава обяснения в свързан текст. Може да се изказва спонтанно, напълно свободно и точно, като изразява в сложни ситуации и най-фини нюанси на мисълта.