Аскора ООД урежда всички формалности по заверката и легализацията на Вашите документи във всички държавни институции и посолства в Република България.

Предлагаме също така услуги по заверката на легализираните документи в посолствата и консулските служби на чуждите държави в България.

Цената на легализирания документ следователно се формира като сума от стойността на превода, куриерската услуга и държавната такса за заверка и апостил в съответната институция.

Заверка означава правно-административното оформяне на оригиналния документ или на неговото нотариално заверено копие в различни министерства и ведомства, както и заверяването на подписа на преводача от Консулски отдел на Министерство на външните работи. Легализация на документи е полагането на апостил (Apostille) в Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи върху документи, издадени в България. С апостила се удостоверява автентичността на документа. Тази заверка е валидна за всички страни по света, подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

Текстът на документа се превежда от наш заклет преводач, чийто спесимен се съхранява в МВнР, и преводът се скачва със заверения документ. На място или по банков път ние заплащаме всички необходими такси. Сроковете за изпълнението на поръчките са съобразени със сроковете за заверка на министерствата и ведомствата, а цените - с таксите и държавните таксови марки на заверяващите инстанции.