Преводът не е търговско изделие, което предварително съществува в напълно готов вид.

Всеки отделен текст представлява уникат, чиято форма и най-вече съдържание трябва да бъдат “прехвърлени” на съответния език.

Поръчвайки превод, Вие купувате времето и професионализма на отделен преводач или екип от преводачи.

Цената на писмения превод се определя от:

  • езика от или на който ще се превежда;
  • степента на сложност на текста, изискващ специализирани познания в съответната област;
  • дължината на преведения текст, изчислена в брой знаци, вкл. интервали;
  • срока за изпълнение на поръчката.

Изчисляването на обема на превода се извършва въз основа на преведения текст, а не на текста-първоизточник, като една стандартна страница е равна на 1800 знака с интервали.

Видове поръчки:

  • Обикновена поръчка - 5 дни
  • Бърза поръчка - 2 дни
  • Експресна поръчка - 1 ден

Начин на плащане:

  • с платежно нареждане по банков път
  • с наложен платеж чрез куриер
  • в брой в офиса на фирмата