Високо качество, приемливи цени, прецизно спазване на обещаните срокове, конфендициалност и сигурност са водещите принципи в нашата дейност, като даваме предимство на качеството пред бързината. Основната ни цел е да удовлетворим нуждите на нашите клиенти.

Като професионална агенция за преводи Аскора ООД има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди езици на български.

Защо АСКОРА?

  • Висококвалифицирани преводачи;
  • Задължителна редакция на текста на превода от друг преводач;
  • Ефективна комуникация между възложител и изпълнител;
  • Конфиденциалност, гарантирана с подписването на декларация или договор за конфиденциалност;
  • Заверка на документи във всички министерства и легализация в Консулски отдел на МВнР;
  • Приемливи цени, с отстъпки за обем при преводите и преференциални цени за постоянни клиенти.

Сътрудниците на Агенцията са филолози и специалисти с висше юридическо, техническо, икономическо и медицинско образование. При необходимост като преводачи се ползват носители на чуждия език, на който се превежда.

Ръководството на фирмата поставя високи изисквания към преводачите и техните преводи: отлично владеене на чуждия и на родния език, ерудиция, самокритичност, познаване на специфичната за конкретните текстове сфера на познание, чувство за отговорност, прецизност, коректност при изпълнение на поставените срокове. За гарантиране на необходимото качество всички готови преводи преминават през вътрешнофирмен редакционен контрол.

Всички наши преводачи са подписали декларация за запазване на търговската тайна по чл. 52 от Търговския закон, както и декларация за отговорност по чл. 290, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс за достоверността на извършваните преводи.

Готовият превод се предава на хартиен или магнитен носител в предпочитан от клиента формат, с подписа на извършилия го заклет преводач и фирмен печат. Получаването на преводите може да се извърши в офиса, по имейл, по факс, с пощенска пратка, с куриер в страната или чужбина.

Аскора ООД извършва следните видове преводи:

  • преводи на документи и на всякакви видове текстове;
  • официални преводи на текстове, поставени на фирмена бланка с декларация за верността на превода от преводача и фирмен печат;
  • легализирани преводи на документи, заверени в съответните институции, с апостил и заверка на подписа на преводача от Консулския отдел на МВнР;
  • устни преводи: консекутивен и симултанен.